Τετάρτη, 18 Μαΐου 2016

Γιατί να παρακολουθήσω το καλοκαιρινό τμήμα;

Γιατί να παρακολουθήσω το καλοκαιρινό τμήμα;

  • Οικονομικό συμφέρον!
  • Καθημερινή εξάσκηση!
  • Μόλις 1,5 μήνας...!

Φέτος το καλοκαίρι θα μάθω Νοηματική, 
γιατί ...

τα χέρια μου μιλούν!

οι εγγραφές ξεκίνησαν...

Φέτος το καλοκαίρι...

Φέτος το καλοκαίρι...θα μάθω Νοηματική! 
Οι εγγραφές ξεκίνησαν...
Έλα μαζί με δύο ακόμα φίλους σου και κερδίστε τη δωρεάν εγγραφή σας στη σχολή!
Σας περιμένουμε!
Κ.ΕΛ.ΝΟ
Πατρέως 53, 1ος όροφος
Τηλ. 2610242762, 6942470503
www.noimatiki.
gr / info@noimatiki.gr

Τρίτη, 2 Φεβρουαρίου 2016

ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ...!


Οι εγγραφές στο Κέντρο Ελληνικής Νοηματικής για τα εαρινά επίπεδα ξεκίνησαν και τα τμήματα έχουν αρχίσει να διαρθρώνονται!

Έλα μαζί με δύο ακόμα φίλους σου και κερδίστε τη δωρεάν εγγραφή σας στη σχολή!


Σας περιμένουμε!
Κ.ΕΛ.ΝΟ
Πατρέως 53, 1ος όροφος
Τηλ. 2610242762
www.noimatiki.gr / info@noimatiki.gr